Na snagu je stupila odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola, dakle školski kalendar za 2024./2025. Nastava će započeti 2. rujna 2024. godine, a završiti 18. lipnja 2025., odnosno 23. svibnja za maturante.

Kako izgleda školski kalendar za 2024./2025.?

 

školski kalendar 2024/2025, školski kalendar

 

 

Nastava u školskoj godini 2024./2025. započinje 2. rujna 2024., a završava 18. lipnja 2025. godine, odnosno 23. svibnja 2025. za maturante.

Dva su polugodišta – prvo koje će trajati od 2. rujna do 20. prosinca 2024. i drugo koje traje od 7. siječnja do 18. lipnja 2025. godine, odnosno do 23. svibnja za maturante.

Praznici u 2024./2025. raspoređeni na sljedeći način:

  • jesenski praznici od 31. listopada 2024. godine, s time da nastava počinje 4. studenoga 2024. godine
  • prvi dio zimskih praznika počinje 23. prosinca 2024. godine i traje do 6. siječnja 2025. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2025. godine
  • drugi dio zimskih praznika počinje 24. veljače 2025. godine i završava 28. veljače 2025. godine, s tim da nastava počinje 3. ožujka 2025. godine
  • proljetni praznici počinju 17. travnja 2025. godine i završavaju 25. travnja 2025. godine, s tim da nastava počinje 28. travnja 2025. godine

Ljetni praznici počinju 19. lipnja 2025.!!

 

 

 
Similar Posts